Бобринецька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради


запам'ятати

 

Навчальний процес

    Основні завдання діяльності навчального закладу  на 2020 / 2021 навчальний рік:

 

1.Спрямувати в 2020/2021 навчальному році всю навчально – виховну, методичну роботу закладу на подальше вивчення і творче впровадження ІІІ етапу педагогічної проблеми "Релізація і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реалізації та трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей"

 

2. Активніше впроваджувати в практику роботи творчі авторські програми

 

3. Систематично підвищувати науковий рівень викладання основ наук з використанням ефективних освітніх технологій.

 

4. Посилити відповідальність  кожного вчителя за якість навчання і виховання, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

5. Продовжити системну роботу колективу по забезпеченню наступності в навчанні між початковою і середньою, середньою і старшою школою.

 

6. Продовжити роботу по удосконаленню, пошуку і творчому впровадженню нових форм і методів роботи шкільних методичних об’єднань.

 

7. Продовжити самоосвіту педагогів через постійно діючі  педагогічні читання та засідання  „Круглого столу” .

 

8. Продовжити  особистісний контроль за роботою вчителів з метою вивчення і узагальнення їх досвіду та з метою методично-практичної допомоги.

 

9. Продовжити практику взаємовідвідування, аналізу і самоаналізу проведених уроків, виховних і позакласних міроприємств.

 

10. Продовжити роботу по удосконаленню форм проведення педагогічних рад, розширення і конкретизації тематики; продовжити практику обов’язкового  розгляду рішень попередніх педрад.

 

11. Продовжити практику вивчення стану виховної роботи з конкретного напряму в конкретному учнівському колективі.

 

12. Активізувати укладання загальношкільних і кабінетних аудіо-і відеотек, використання комп’ютерних технологій на уроках і в позаурочний час.

 

13. Творчо розвивати і удосконалювати шкільну схему кабінетної системи навчання.

 

14. Продовжити  роботу по оволодінню навичками роботи на комп’ютері педагогічними працівниками.

 

15. Продовжити роботу по  оформленню  навчальних  кабінетів , поповнення їх  матеріально-технічної бази.

 

16. Започаткувати  укладання і систематизацію друкованих збірок з досвіду виховної роботи класних керівників та вихователів

 

17. Активно впроваджувати  ІКТ – супроводи уроків та виховних заходів

 

18. Спрямувати виховну роботу на забезпечення професійної орієнтації школярів.

 

19. Посилити профілактично - роз’яснювальну роботу серед батьків учнів з неблагонадійних сімей.

 

20 . Продовжити роботу по попередженню і профілактиці дитячої бездоглядності і правопорушень.

 

21. Активізувати практику проведення колективних, групових, індивідуальних консультацій для батьків.

 

22. Удосконалити роботу  шкільної бібліотеки щодо публічної презентації її роботи, оглядів методичної, навчальної і художньої літератури; проведення масових міроприємств.

 

21. Удосконалювати форми і методи учнівського самоврядування.

 

22. Активізувати роботу по  контролю за якістю харчування учнів.

 

23. Продовжити забезпечення системи в організації роботи з питань охорони праці і техніки безпеки.

 

24. Посилити роботу педагогічного колективу з учнями по попередженню і профілактиці дитячого травматизму.

 

25. Спрямувати роботу колективу на  збереження життя дітей і зміцнення їх здоров’я.

 

26. Продовжити функціонування  ради закладу, удосконалюючи форми і методи її роботи.