Бобринецька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради


запам'ятати

 

Виховна робота

аліз роботи за 2020/2021 навчальний рік

 

У 2020/ 2021 навчальному році педагогічний колектив спеціальної  школи в основу педагогічної діяльності поклав проблему: «Реалізація і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та трудової адаптації учнів,виховання в них загальнолюдських цінностей».

Головною метою виховного процесу було створення умов для корекції та розвитку інтелектуальних, морально-етичних, духовних, загальнолюдських якостей, художньо-естетичних, трудових, фізичних сфер особистості учнів, творчої особистості, її здібностей і талантів.

Пріоритетними напрямками виховної роботи у 2020/2021навчальному році стали:

-         формування особистісних рис громадянина України, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної культури,  культури міжетнічних відносин;

-         формування морально активної особистості, в якій поєднані моральні якості та норми поведінки по відношенню до оточуючих;

-         формування екологічної культури, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою;

-         розвиток в учнів широкого спектру естетичних почуттів, здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва;

-         морально-психологічну підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності, формування усвідомлення соціальної значущості праці, трудової активності, ініціативності;

-         формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних якостей, формування активної життєвої позиції;

-         виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності;

-         формування активної громадянської позиції та патріотизму в учнів.

Виховний процес здійснюється згідно з «Основними орієнтирами виховання учнів 1-10класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 31.10.2011 №1243, за пріоритетними модулями напрямками:

-         громадсько-патріотичне виховання;

-         родинне виховання;

-         екологічне виховання;

-         морально-етичне виховання;

-         трудове виховання;

-         фізичний розвиток,охорона та збереження здоров′я;

-         розвиток здібностей.

Громадсько-патріотичне виховання в закладі здійснюється відповідно до розробленої та затвердженої Програми громадсько-патріотичного виховання учнів Бобринецької спеціальної школи (на період 2020-2021 років). Громадянсько-патріотичне виховання шкільної молоді забезпечується в спеціальній школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями свого громадянського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Воно  реалізується  шляхом проведення тематичних виховних годин, годин спілкування, інформаційних годин, загальношкільних заходів. Учні школи прийняли активну участь у різноманітних  акціях, таких як «Лист солдату», «Привітаємо маму героя»,  виготовлення маскувальних сіток для військової техніки, в'язання шкарпеток для воїнів АТО. 

Одним із аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою малу Батьківщину, любові до рідного краю, рідної школи. Реалізація даного аспекту відбувається через проведення різноманітних екскурсій рідним містом. Велику роботу проводила педагог-організатор Присяжна С.М., яка організовувала тематичні екскурсії до Бобринецького районного музею імені М.Смоленчука з метою ознайомлення учнів з історією краю в роки Другої світової війни та земляками, які приймають участь в АТО.

Класні керівники та вихователі 2 – 10 класів провели бесіди та виховні години в класах із відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю. 

Морально-етичне виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правових знань, тематичних виховних годин «Не переступи межу», «Правова абетка». У школі постійно ведеться робота з попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей.

Протягом року відбулося 9 засідань Ради профілактики, відбулись зустрічі учнів школи з представникам правоохоронних органів, ССД, ВКМСД, під час яких проводились бесіди з правової тематики. Активно велася робота з профілактики правопорушень, злочинів серед неповнолітніх. Проводилася профілактична робота з учнями девіантної поведінки, заходи щодо запобігання негативних проявів у підлітковому середовищі. Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради, нарадах при директорі. Складено базу даних про соціальний статус учнів школи на основі педагогічного обстеження матеріально – побутових умов сімей, у яких проживають діти. Питання соціального захисту розглядалися на педраді. Діти із соціально незахищених сімей постійно залучені у проведенні класних та загальношкільних заходів.

В школі були проведені наступні заходи:

 • Засідання ради профілактики правопорушень серед учнів школи.
 • Цикл бесід на тему: «Людина серед людей».
 • Диспути «Як виховати справжню людину».
 • Круглі столи «Будь милосердним», «Мої трудові обов'язки в школі і дома», «Бережи честь з молоду».
 • Урок культури « Добро на землі від тебе, людино!».
 • Участь в акції «Діти –дітям».
 • Правовий всеобуч «Вивчаємо права та дотримуємось обов'язків»
 • Класні години «Права свої знай – та правила й обов'язки свої не забувай!».
 • Бліц - турнір «Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність»
 • Рейди «Діти вулиць», «Урок».
 • Відкриті лекції «Профілактика негативних явищ серед учнів» (6-10 класи)
 • Оформлення картотеки учнів, що взяті на шкільний облік.
 • Проведення профілактичних бесід з учнями девіантної поведінки.
 • виховні заходи до Дня пам'яті жертв голодомору «Скорботний 33»;
 •  «Закон на сторожі прав дитини»;

На засіданнях Ради розглядались випадки порушення поведінки учнями, схильними  до порушень  дисципліни, пропусків занять без поважних причин.

Класні керівники та вихователі  здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та школі.

    

У 2020/2021 навчальному році учнями школи злочинів не скоєно. Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила психолог школи – Довгаль О.В.. Так, за  минулий рік психологом школи складено шкільний банк даних на дітей контрольованої категорії. З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями - предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендацій класним керівникам. Практичним психологом школи Довгаль О.В.  проведена діагностична робота за напрямками: діагностика агресивної поведінки, акцентуації характеру.

Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, адміністрації школи з питань: 

 • «Психологічний аналіз девіантної поведінки у підлітків»,
 • «Засоби подолання конфліктів».
 • «Моє оточення».

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-10 класах ведуться зошити взаємозв’язку для обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються  на бесіди до адміністрації школи. Такі бесіди - консультації проведені директором школи Паїцьким В.П., заступником директора з ВР Гуртовою І.М.., заступником директора з НВР  Савощук В.М. з учнями та їх батьками.

       Класні керівники та вихователі проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин. У вересні та жовтні 2020року, а також в квітні 2021року класними керівниками були відвідані неблагонадійні сім’ї за місцем проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Педагогами  постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль цих сімей.

 

Екологічне виховання:

Екологічне виховання здійснювалось шляхом проведення трудових та екологічних десантів з покращення та благоустрою прилеглої до школи території. У школі проводилися екологічні акції, в квітні-травні  - двомісячник екологічного виховання «За чисте довкілля. Нам тут жити».

 • Загальношкільна акція  „ Годівниця для птахів".
 • Конкурсно-розважальна програма «Бал осінніх листочків».
 • Загальношкільний захід до Дня Землі «Земля народжує людину».
 • До дня трагедії на Чорнобильській АЕС урок пам'яті «Пам'ятаймо Чорнобильський квітень»

Організація роботи щодо участі в екологічних акціях:

 • «Мій шкільний двір – моя турбота»
 • «Допоможемо птахам взимку»
 • «Нехай буяє в школі сад»

 

Розвиток здібностей

Розвиток здібностей учнів  знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

 • День Знань. Святкова лінійка.
 • Оформлення класних куточків.
 • Конкурс стіннівок, малюнків, плакатів та фотографій  «Моя Україна – єдина країна».
 • Конкурс малюнків, плакатів та стіннівок до Дня працівників освіти на тему «Вчителько моя - зоре світова …».
 • Святковий концерт до Дня працівників освіти.
 • Спортивні змагання, рухливі ігри, першість школи по футболу.
 • Шоу-програма, присвячена Дню Української армії «Козаки- не простаки!» 
 • Конкурс художників «Неосяжна моя Україна».
 • Акція «Прикрашаємо школу до Новорічних свят».
 • Конкурс новорічних колажів (підготовчий-10 класи).
 • Святковий концерт до міжнародного жіночого дня.
 • Конкурси талантів.
 • Святково розважальна програма до дня закоханих.
 • Загальношкільний захід,  присвячений Т.Г.Шевченку «Шевченко і сьогодення.» 

Родинне виховання

Родинно-сімейне виховання протягом 2020/2021 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей, створення атмосфери емоційної захищеності, належних  умов для розвитку почуттів. З цією метою в школі проходили такі заходи:

 • Вивчення класними керівниками побутових умов учнів.
 • Акція «Родина», відвідування вдома учнів, які потребують допомоги.
 • До Міжнародного Дня людей похилого віку по класах проводилися години спілкування «Добром забуте серце оберігайте!».
 • Конкурс на виготовлення найкращої шпаківні.
 • Фольклорне свято «Українські вечорниці».
 • Свято Дня Святого Миколая «Він в ночі мандрує, сном і казкою чарує».
 • Новорічні концерти.
 •  Святковий  концерт до Міжнародного жіночого дня.
 • Тренінг «Вчимося розуміти та поважати інших».
 • Диспут «Батьки і діти. Чому виникають конфлікти?».
 • Новорічна Іграшка.
 • Випускний вечір.

      На класних батьківських зборах проводилися бесіди, робилися класними керівниками доповіді, здійснювалося анкетування.

 

Трудове виховання

Належна увага школою приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Протягом 2020/2021 н.р. учні школи приймали участь у трудових десантах з покращення прилеглої до школи території, у акції «Чисте довкілля.", трудовому десанті «Затишок», підготовці клумб та квітників до зими.

У школі проводилась робота майстерні Діда Мороза - колективна творча справа «Різдвяний подарунок». Учні  2-10 класів виготовляли новорічні вітання; змагалися у конкурсі новорічних та різдвяних екібан.

В рамках професійного двотижневика «Ми обираємо стежку життя» проводилися такі заходи:

- виставка учнівських робіт трудових майстерень;

- ігрова програма «Школа вмілих господарів»;

- заочна мандрівка «З історії професій»;

- поетично-музичний конкурс «Усі професії потрібні»(5-10 класи) .

Профорієнтаційна робота ґрунтується на зв'язку з професійними учбовими закладами міста та презентаціями робочих професій.

 

Фізичний розвиток, охорона та збереження здоров’я

Формування здорового способу життя здійснювалось через проведення різноманітних спортивних змагань. Учні школи приймали участь у сезонних змаганнях з різних видів спорту: лижні естафети, змагання з міні-футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, змагання з шашок. Два рази на рік  проводилися Дні здоров’я: веселі старти, конкурсні програми, рухливі ігри на свіжому повітрі (вчитель Потапчук С.М., педагог-організатор Присяжна С.М., музичний керівник Вербова В.О. та вихователі.)

За окремими  планами проводилися :

- Тиждень безпеки дорожнього руху «На вулиці безпечно буде, як правил руху не забудеш»;

- Тиждень протипожежної безпеки «Легко вогник запалити, та не просто погасити.»;

- Місячник здоров’я «Здорові будьмо!»;

- Тиждень «Здоров’я – це найголовніше у житті».

- День відмови від куріння. Жива газета «Влив куріння на здоров’я молоді». Гра «Чому курять?».

Класні керівники та вихователі  проводили тренінги «Шкідливі звички», виховні години «Здоровим бути модно», зустрічі, круглі столи з працівниками лікувальних установ, правових органів, пожежної частини, переглядали та обговорювали відеофільми «Алкоголь – викрадач розуму».

 

Протягом 2020 /2021 н. р. у школі працювали гуртки:

-  гурток  «Спорт для всіх» (керівник Потапчук С.М.);                                                   

- естрадний вокальний ансамбль «Чорнобривці »(керівник Вербова В.О) ;                    

- естрадний вокальний ансамбль ''Василечки'' (керівник Вербова В.О);                           

- хореографічний  гурток   «Словами танцю" (керівник Присяжна С.М.);

                                                                                       

Заняття гуртків мають чітку структуру, методично грамотно побудовані, керівники гуртків ведуть  журнали занять.                                                                                 

       Заняття гуртків  доповнюють систему обов'язкових занять, сприяють якнайповнішому розвитку індивідуальних інтересів і нахилів учнів, різнобічному формуванню їх особистості в позаурочний час.                                        

До гурткової роботи були залучені учні схильні до девіантної поведінки, учні пільгового контингенту.

Дивлячись на все вище сказане можна зазначити, що виховна робота, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичних та громадських структурах.

 

Педагогічний колектив окреслив наступні завдання на 2021/ 2022 н.р.

 

 

            В контексті нових викликів, що постали перед країною, необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей у навчальному закладі.

 

Пріоритетними в роботі педагогічних працівників залишаються:

·                     упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;

·                     використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках та в позакласній діяльності;

·                     впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;

·                     ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

·                     запобігання проявам екстремізму, расової, релігійної та національної нетерпимості;

·                     впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;

·                     перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

Педагогічним працівникам необхідно забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11"Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".

Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Педагогічному колективу необхідно здійснювати:

·                     внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога;

·                     інформувати службу у справах дітей;

·                     здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;

·                     контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання;

·                     активно залучати до громадської та гурткової роботи тощо.

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в школі необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи за  навчально – методичним посібником "Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України  від 22 травня 2012 року, протокол № 2).

Особливої ваги набуло питання патріотичного виховання учнів, особливо необхідно посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, передбачивши використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв Українського народу.                                                                         

Важливим завданням є підготовка старшокласників до дорослого, сімейного життя. Відродити в народні звичаї, котрі становлять серцевину сімейно-побутової культури і мають потужний виховний потенціал, – одне з найважливіших і невідкладних завдань педагогів. Важливе значення матиме живе спілкування з батьками учнів, які бережуть сімейні традиції, шанують далеких предків, рід, сім’ю, історію українського народу, рідного краю.

Роботу з батьками необхідно будувати так, щоб батьки відчували свою визначальну роль у справах учнівського та педагогічного колективів.

 

         Перед колективом  поставлено такі виховні завдання:

          1. Продовжувати роботу над проблемною темою: «Реалізація і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реалізації та трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей».

          2. Впроваджувати  в  навчально-виховний  процес  інноваційні  технології.    

3. Впроваджувати  сучасні   методи навчання і виховання у педагогічну практику на основі соціалізації, в контексті подій, що постали перед країною.

          4. Створювати умови для постійного професійного вдосконалення педагогічних працівників, підвищення їх  майстерності, вивчення та впровадження в навчально-виховний процес кращого  педагогічного досвіду .

5. Продовжувати роботу з питань виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій моралі, поваги до державних символів України.

6.     Активізувати роботу шкільного самоврядування шляхом залучення учнів до проведення лінійок, активно залучати учнів до участі у позаурочному житті.

7.     Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.                                                                                           

8.     Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.  

9.     Підвищити рівень превентивної роботи, яка передбачає впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

10.                    Здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.