Бобринецька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради


запам'ятати

 

Управління

Для повного забезпечення  навчально – виховної діяльності заклад працює у відповідності до нормативно правових актів:

 • Закон України «Про освіту»
 • Закон  України « Про загальну середню освіту»
 • Типовий навчальний план спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат для  дітей з вадами розумового розвитку України, затвердженого Міністерством освіти і науки  України 1 – 4 класи - від 3 листопада 2004 року №849, з урахуванням змін, затверджених Міністерством освіти і науки України від 22.08.2005 року № 489
 • Типовий навчальний план спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат для  дітей з вадами розумового розвитку України, затвердженого Міністерством освіти і науки  України 5, 6, 7 класи – від 14.05.2007  року №380, з урахуванням змін, затверджених Міністерством освіти і науки України від 22.08.2005 року № 489
 • Типовий навчальний план спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат для  дітей з вадами розумового розвитку України, затвердженого Міністерством освіти і науки  України  8 -10 класи – від 2.11.2004р. №842 з урахуванням змін, затверджених Міністерством освіти і науки України від 22.08.2005 року № 489
 • Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат  України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку та власного Статуту.
 • Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті
 • Закон України «Про мови»
 • Закон України «Про відпустки»
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній спеціальний навчальний заклад»
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 22.07.2011 №1/9-562 «Про діяльність психологічної служби в загальноосвітніх спеціальних навчальних закладах»
 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу»
 • Державні програми
 • Типові навчальні плани
 • Положення про навчальні кабінети
 • Програмно – методичне  забезпечення  атестації закладу

Положення про фізичне виховання в загальноосвітньому спеціальному закладі

 


 

 

Характеристика   навчального закладу

 

Школа працює над проблемою: «Впровадження  ефективних  педагогічних технологій  як   засіб  досягнення  високої результативності   навчально – виховної та корекційної роботи. Системний підхід до організації навчально-виховного процесу в спеціальному навчальному закладі».

 

Мета діяльності закладу:

 • Забезпечити сприятливі умови для фізичного розвитку дітей;
 • Створити належні умови для навчально-виховного процесу для вихованців закладу;
 • Забезпечити якісну організацію медичного обслуговування вихованців;
 • Забезпечити якісну організацію харчування учнів;
 • Створити належні умови для організації трудового виховання;
 • Забезпечити відповідно до нормативних документів умови навчання та виховання дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів;
 • Виховувати риси моральної, художньої, естетичної та трудової культури;
 • Готувати вихованців закладу до моральної, художньої, естетичної та трудової культури, уміння планувати власне життя.