Бобринецька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Методична робота

                          З А Х О Д И

Тиждень/ місяць

Відпові­дальні

Примітка

1.1. Опрацювання методичної літератури та надання рекомендацій педагогам

Серпень

ЗДНВР

 

1.2. Індивідуальні  співбесіди  з учителями: вибір методичних тем.

Вересень                

Кер.ШМО

 

1.3. Діагностика      творчих  здібностей педагогів.

Протягом року

ЗНВР

 

1.4. Підготовка до друку авторських матеріалів.

Вересень, грудень.

Члени методичної ради

 

1.5. Узагальнення  досвіду педпрацівників, які атестуються.

Квітень

Члени атестаційної комісії.

 

 

2. Забезпечення безперервності освіти педкадрів, підвищення їхньої педагогічної майстерності

 

2.1. Підвищення  кваліфікації  педагогів  поза школою:

 

 

 

- складання  графіка курсової підготовки;

2 - 09

ЗНВР

 

- участь у роботі обласних семінарів

Згідно з планами роботи

ЗНВР

 

2.2. Забезпечення безперервної професійної підготовки педкадрів у системі методичної роботи школи:

 

 

 

- засідання методичних об’єднань, творчих груп;

За графіком      

Кер.ШМО

 

- проведення педагогічних читань та спецсемінарів          

За графіком

ЗНВР

 

- організація проведення місячника педагогічної майстерності;

2 - 01

ЗНВР, члени

м/ ради

 

 

3. Контроль, аналіз та регулювання

 

3.1 Тематична перевірка „Планування   методичної роботи”.

09

Голова методичної ради

 

3.2. Вивчення та узагальнення досвіду  вчителів, які атестуються

Протягом року

ЗНВР, Члени атестаційної комісії

 

3.3. Фронтальна перевірка „Атестація”

Протягом року

Гол.метод.ради

 

3.4. Тематична перевірка „Підсумки методичної роботи за рік , планування на наступний рік.”    

05

Голова м.р., адміністрація

 

 

4. Організація роботи над    науково-методичною проблемою «Удосконалення форм і методів навчально-виховної та корекційної роботи в школі-інтернаті».

 

4.1.Створення умов для роботи педколективу над проблемним питанням:

 

 

 

- організація роботи методичних об’єднань та творчих  груп учителів;

2 - 09

ЗНВР

 

- індивідуальна робота з керівниками МО з метою надання допомоги з розвитку інноваційного процесу в методичному об’єднанні;                         

Протягом року

ЗНВР, голова мет.ради

 

 

- консультації вчителів з індивідуальної методичної тематики.

2 - 09

ЗНВР,  Кер.ШМО

 

4.2. Вивчення передового педагогічного досвіду

Протягом року

Методич­на рада

 

4.3.Провести методичний аукціон ідей  вчителів, досвід яких вивчається.

02

ЗНВР

 

4.4.Продовжити роботу по поповненню картотеки перспективного педагогічного досвіду.

Протягом року

Методич­на рада

 

 

5.Зміцнення матеріальної бази кабінету

 

5.1. Організувати виставки нових надходжень педагогічної літератури з метою  використання їх в   практику  роботи членів педколектива

Протягом року

ЗНВР, бібліо­текар

 

5.2.Поповнити матеріали постійних стендів

Вересень, жовтень

ЗНВР

 

5.3.Оформити виставку „Сучасний урок. Який він?”

Вересень

Кер.ШМО, бібліот.

 

5.4. Підготувати тематичні папки, пам’ятки

Протягом року

ЗНВР, члени м.р.

 

5.5. Підготувати і оформити матеріали на  виставку ППД

Протягом року

Методич­на рада

 

5.6. Продовжити поповнення картотеки методичної літератури.

Протягом року

Метод.рада, ЗНВР

 

5.7. Поповнити папки МО необхідними документами, книгами взаємовідвідувань та діагностичними матеріалами.

Протягом року

Кер.МО

 

5.8. Продовжити поповнення картотеки конспектів уроків різних типів і форм.

Протягом року

Методич­на рада, ЗНВР